Banemerking utsatt

Det er likevel ikke sikkert at idrettslagene må merke sine egne fotballbaner i framtiden. Parkesjefen har gått inn for dette, fordi etaten må spare penger etter at Høle fikk gressbane.