- Videre vekst mot Lura kan styrke Sandnes havn

Sandnes havn har en framtid. Men det trengs en utvidelse både av kaianlegget og av arealene på land for å ta høyde for en framtidig trafikkvekst, mener konsulent— firmaet Fuglum AS.