Sangen lever på Solås

Sangen er ikke død her hos oss. Det er et for negativt bilde av skoleverket, sier rektor Jone Haarr på Solås skole på Ålgård.