• Ved Jæren hotell (helt til høyre) planlegges fire boligblokker og midt på bildet en ny hotellfløy med 52 rom. Alt er her sett fra lufta, over kirkeplenen. Trodahl Arkitekter

Hotellets nye bakgård

Slik vil Jæren hotell bygge et nytt kvartal med boliger, 52 hotellrom og underjordisk parkering på en av de mest sentrale tomtene på Bryne, ved siden av kirken og dagens hotell.