• - Et asylmottak angår hele nabolaget, fordi det er hele nabolaget som må leve med de alvorlige konsekvensene av å ha et asylmottak i nabolaget, mener Øystein Vaule. Carina Johansen

Borgervern mobiliserer

I løpet av helga har gruppa Borgervernet Rogaland delt ut flygeblader og opprop med svært sterke advarsler mot asylmottak og innvandring.