20 kilo hasj for mye i trailer-saken

En av de ni tiltalte i trailersaken hevder å ha levert fra seg 20 kilo hasj mer enn det de medtiltalte erkjenner å ha mottatt. Dette blir noe av det retten må ta stilling til når trailersaken nå går mot slutten i Sandnes Herredsrett.