Det heter gata

Her i byen heter det både Kirkegaten ogKirkegata, Langgaten og Langgata. Ekspertene mener det skal hetegata.