Neppe færre klasser ved Lundehaugen

Selv om søkningen til allmenne og økonomiske fag ved Lundehaugen er halvert, vil trolig klasseantallet opprettholdes.