Vannskitrekk på Egenes

Egenes Camping fått konsesjon og byggetillatelse for det som kan bli Norges første vannskitrekk.