• Metkel Negassie Betew (t.v.) og Kjell Alrich Schumann fikk forvaringsdommer etter Nokas-ranet. De har begjært seg løslatt etter minstetiden.

Nokas-dømt vil ut fra forvaring

Påtalemyndigheten motsetter seg løslatelse.