På lønnstoppen utenfor Oslo

Roald G. Bergsaker er landets best betalte fylkesordfører, utenfor Oslo-gryta.