Skadene etter oljesølet skal undersøkes

Statens forurensningstilsyn, SFT, har bedt Sintef Kjemi undersøke hvor mye oljesølet fra «Green Ålesund» har skadet området.