Billige sykehus i Rogaland

Tallene for samlet forbruk av sykehustjenester og antall årsverk i somatiske sykehus (ikke psykiatriske) plasserer Rogaland nederst blant landets fylker.