Begjærer gisseltaker fortsatt fengslet

Politiet vil be om forlenget fengsling for gisseltakeren i Hjelmeland, mens høyesterettsadvokat Tor Erling Staff krever løslatelse.