Forslag fra Ap

SKOLE OG BARNEHAGE: Lønnsbudsjetteringen settes opp til 99 prosent hele perioden. Kostnad: 12,144 mill. Støtte: 3 av 15.