Strid om driftsenhetene i politiet

Skal nåværende politistasjoner og lensmannskontor bestå uendret isin form, eller er også denne delen av politiet moden forendringer? Uenigheten er stor i etaten.