Jeg er ikke lojal mot Næringsforeningen

Helge Ole Bergesen (h) liker ikke å bli tatt til inntekt for Stavanger Næringsforenings mål og meninger.