Speider etter juletrær

Speiderne på Riska kan nesten trylle. De får utkastede juletrær til å bli ny speiderhytte. I morgen reiser de Riska rundt for å samle inn trærne.