Mangler bompenger til sykkelsatsing

Sykkelsatsing og trafikksikring i Stavanger må utsettes. Årsak? For lite bompenger.