Et travelt byutviklingsår

Byplanavdelingen hadde et svært travelt år i fjor. Det ser ikke ut til å bli roligere i år.