Millioner uten styring og liten kontroll

Både kommunen og Fylkesmannen makulerer medlemslistene til trossamfunnene etter å ha behandlet søknaden. Stavanger kommune makulerer også selve søknaden. De arkiverer heller ikke navnet på leder eller forstander av menigheten.