Fire ordførere taler politiets sak

Problemene for politiet her i distriktet har ikke gått upåaktet hen hos ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Nå skriver de brev til øvrigheten i Oslo.