Med gode kort på hånden

— Det er synd at vi er så presset på tid, men av og til må jeg gjøre noe annet enn bridge også.