10 millioner til friområder

Stavanger skal bruke 20 millioner på byens grønnstruktur de neste fem årene. Staten bidrar med halvparten.