Finnøy etter Finnfast

— Steinmassene fra Finnfast-tunnelen bør også brukes til fylling mellom Fogn, Bokn og Byre.