Personalsjefen uenig med sin egen advokat

Advokaten til Conoco Phillips Norge og personalsjefen i selskapet har hver sin oppfatning av lovligheten av å bruke internett blant selskapets ansatte.