Nær dobling av grove narkotikaforbrytelser

Rogaland politidistrikt avdekker langt flere grovenarkotikaforbrytelser enn i fjor. Samtidig fanges færre «småfisker»enn tidligere. — Bevisst prioritering, hevder politiet.