Samler inn pc-er til u-land

Stavangermannen Knut Foseide har satt seg i spissen for en nystartet organisasjon som har til formål å spre informasjonsteknologi til utviklingsland.