Reddet fire tyske turister

John Roscoe og sønnen Magnus reddet fire tyskere opp av sjøen. — Heltedåd, sier Hovedredningssentralen.