Preike-stolen lokket flere turister

Turisttrafikken til Preikestolen økte med 2,5 prosent til om lag 74.700.