Krever sykkelvei

Kommuneadministrasjonen er slettes ikke fornøyd med at deler avsykkelstien langs nye riksvei 44 fra Stangeland til Skjæveland ertatt ut av planene. I innstillingen til utvalg for byutviklingforeslår byplansjef Jan A. Bekkeheien og saksbehandlerne HåkonAuglend og Wenche Clarke at utvalget krever at hele sykkelveienbygges samtidig med veien.