Avhørene saumfares

Lagmannsretten fikk i hele går et omfattende innsyn i hvordan Birgittes fetter ble avhørt. Lagdommernes oppfatning av om han ble manipulert, vil få stor betydning for erstatningsspørsmålet.