Ja til billigboliger

Formannskapet i Klepp godkjente mandag prisene i pionerprosjektet til Block Berge Bygg AS i Orstadforen.