Næring viktigere enn kulturminner

Høyres lokallag i Forsand, Strand og Klepp foreslår at partiets program endres når det gjelder kulturminnevern.