Trygve Thesen i dobbeltrolle

Vi har ingen avtale med advokat Trygve Thesen, sier grunneiere på Sørbø-Hove, Alfred Hove og Petter Haave. Nå viser det seg også at Thesen har hatt klare planer sammen med fire utbyggingsselskaper.