Statsbudsjettet reduserer Sola-kutt

En økning i statsbudsjettet for neste år fjerner de tøffeste kuttene i Sola kommune. Skolene vinner.