Universitetsby innen fire år

Kristelig Folkeparti i Rogaland føler seg ikke sikre på at kampen om universitet på Ullandhaug er over.