Ønsker ikke proffe soldater

Selv om det nye Forsvaret bygges sterkt ned og behovet forvernepliktige reduseres, skal ordningen med utkalling av mannligeårskull til militærtjeneste opprettholdes i Norge. Profesjonellesoldater er ikke ønsket her i landet.