Vil video- overvåke Bryne torg

Forslaget fra elevene på Lye ungdomsskule om å plassere videokamera på sentrale steder på Bryne, blir trolig satt ut i livet.