Bransjen møtte politi og domstol

Nesten 30 butikkeiere i Rogaland dagligvareforening fikk på et medlemsmøte i går kveld muligheten til å lufte en rekke hverdagsproblemer med representanter fra Stavanger politikammer og Stavanger byrett.