1900 ulovlige boliger i Stavanger

Over 1900 bebodde leiligheter er ikke godkjent til boligformål.Eierne av disse byggene kan vente seg krav fra kommunen.