- Må samarbeide om krisetilbud

Helsepolitiker Odd Kristian Reme i Stavanger mener kommunen ogfylket bør samarbeide om et døgnåpent lavterskeltilbud forkriserammede.