Sirdal vil kjøpe fri veibom

Ordfører Torjus Kvæven i Sirdal børster støvet av et «gammelt» tilbud: Kjøp av Valevatn for å slippe bom ved Øvstebø.