- Ulovlig forbud

— Borettslag har ikke lov til å forby husdyrhold gjennom ordensreglementet, mener Bodil Eikeset, leder for Norsk Huskattforening.