Forsand-politikere vil kjempa for ferja

Etter planen skal Høgsfjordferja leggjast ned når Ryfast blir opna. Nå legg sentrale Forsandpolitikarar opp til kamp for ferja.