Fylket og fylkesmannen skal forsøke å samarbeide

Fylkesmannen og Rogaland fylke gir seg selv et halvt års prøvetid for å finne ut om det er mulig å få til et tettere samarbeide.