Fra salmesang til motorbrøl

MC-gutter har kjøpt Orstad bedehus. Nå rives veggene og skaper romfor tohjulere og oljesøl.