Industrikrafta vann i Sp

Trass i innstendig åtvaring frå stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa, gjekk eit mest samla årsmøte i Rogaland Sp inn for full utbygging av Sauda-vassdraget.