Langere kan gå fri

SOKNDAL: Fire menn fra Sokndal må møte i tingretten i Farsund 22.april, siktet for smugling av sprit, tobakk og sigaretter.