Suldalsgård i karantene

Først ble kua syk, så ble bonden syk. På en gård i Suldal iRogaland har Statens dyrehelsetilsyn oppdaget det første tilfelletav antibiotikaresistente salmonellabakterier hos storfe. Dyrenefikk en kraftig og blodig diaré.